مار جام جهانی اروپا مقدماتی جام جهانی 2018

مار: جام جهانی اروپا مقدماتی جام جهانی 2018 نروژ جمهوری چک norvezh jomhori chek moghadamati jam jahani 2018

گت بلاگز اخبار حوادث نابینا شدن دختر 18 ساله به وسیله دوستش

به گزارش ایلنا، دختر 18 سالهای در روز تولدش به خاطر جر و بحث با دوست صمیمیاش چشم چپش را از دست داد.

نابینا شدن دختر 18 ساله به وسیله دوستش

نابینا شدن دختر 18 ساله به وسیله دوستش

عبارات مهم : نابینا

دخترجوانی در روز تولدش با دوست صمیمی اش دعوا کرد نابینا شد.

به گزارش ایلنا، دختر 18 سالهای در روز تولدش به خاطر جر و بحث با دوست صمیمیاش چشم چپش را از دست داد.

جس کولمن در بیمارستان به پلیس گفت: من جهت مراسم خوش حالی تولد 18 سالگیام خیلی تدارک دیده بودم و همه دوستان دور و نزدیک و حتی هم کلاسیهای دانشگاهم را دعوت کرده بودم.

نابینا شدن دختر 18 ساله به وسیله دوستش

روز تولد با دوست صمیمیام به خاطر مسئلهای جزئی بحث کوچکی کردیم ولی او خیلی دعوا را جدی گرفت و با لیوان نوشیدنی اش به عینک من زد.از شدت درد متوجه نشدم چه اتفاقی افتاده ولی با همهمه دوستانم و گرمی خون روی صورتم فهمیدم اتفاق بدی افتاده است.

به خاطر خونریزی صورت و چشمانم نمی توانستم به آسانی ببینم و هنگامی که دوستانم با اورژانس تماس گرفتند به من گفتند که خونریزی چشم چپم به قدری زیاد است که احتمال دارد تا آخر عمر نتوانم ببینم.

به گزارش ایلنا، دختر 18 سالهای در روز تولدش به خاطر جر و بحث با دوست صمیمیاش چشم چپش را از دست داد.

من به خاطر این اتفاق خیلی نارحت و عصبانی هستم به علت این که من تلاش کردم بحث جدی نشود ولی دوستم به خاطر خشم زودگذرش باعث شد من چشمم را از دست بدهم و به خاطر این کارش باید مجازات مشکل برایش در نظر گرفته شود.

واژه های کلیدی: نابینا | خونریزی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz